Pokud pro nás chceš dále pracovat, musíš nám dát Podle Nařízení (EU) 2016/679 souhlas se zpracováním tvých osobních údajů. Jak nakládáme s tvými údaji si můžeš přečíst ZDE.
Pokud nesouhlasíš se zpracováním údajů, můžeš svůj účet smazat.

Pravidla používání stránek


OBSAH


1. Rozsah pravidel

Tato pravidla ochrany osobních údajů a informací se vztahuje na společnost TwoPromo s.r.o (“TwoPromo”) a všech jejich zaměstnanců v době, kdy pracují pro společnost Twopromo. TwoPromo s.r.o. je zpracovatelem osobních údajů zpracovávaných v souladu s těmito zásadami. Tato pravidla se vztahují na následující situace a činnosti, které se zabývají:

 1. Online aktivity.
  To znamená situace, kdy vy nebo uživatelé vašeho zařízení nebo počítače (společně "vy") navštěvujete webové stránky, které vlastníme nebo provozujeme, včetně stránek www.inbeauty.sk, www.satoteka.cz nebo jiných webů pod naší přímou kontrolou.
 2. Telefonní kontakty.
  To zahrnuje volání za účelem pracovní nabídky, aktualizace údajů v profilu, registrace aj. Tato zásada se bude vztahovat na veškeré informace shromážděné od vás, když nám zavoláte.
 3. Kontakty offline.
  Někdy se můžeme objevit na "živé" nebo osobní události, jako například veletrh nebo propagační akce, osobní schůzka. Pokud v takovém případě shromáždíme jakékoliv osobní identifikační údaje, použijeme tyto zásady.
 4. Další okolnosti, kdy nás kontaktujete.
  Jedná se o kontakt e-mailem, zprávou na Facebooku, prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Pokud odkazujeme na "osobní údaje", máme na mysli informace, které vás mohou identifikovat, například jméno, identifikační číslo, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jiné informace, které se na vás výslovně vztahují.


2. Informace, které shromažďujeme při návštěvě našich webových stránek nebo registraci

 1. Použití "cookies" a jiných podobných technologií.
  Soubory cookie: Při návštěvě našeho webu může náš server na pevném disku umístit malý datový soubor nazvaný "cookie" (někdy nazývaný "cookie na webu" nebo "cookie prohlížeče"). Většina komerčních webových stránek používá cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Údaje, které získáváme z cookies, jsou zpracovávány různými nástroji pro analýzu a mohou být použity k určení vaší geografické polohy (prostřednictvím vaší IP adresy a automatizovaných geolokačních technik) nebo k získání základních informací o počítači, tabletu nebo mobilním telefonu, které používáte. Soubory cookie vám mohou pomoci přihlašovat se tím, že si zapamatujete vaše uživatelské pověření (v závislosti na tom, jaké možnosti si vyberete v nastavení profilu). Můžeme také používat soubory cookie k zaznamenávání registračních informací uživatelů. Soubory cookie obvykle vyprší během 30-60 dnů.
 2. Služba Google Analytics je služba webové analytiky poskytovaná společností Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies" k tomu, aby pomohla internetovým stránkám analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání webu, sestavování přehledů o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetu a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidružuje vaši adresu IP na žádné další údaje, které společnost Google drží. Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že pokud to uděláte, možná nebudete moci používat plnou funkcionalitu tohoto webu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a za výše uvedenými účely.
 3. Obsah a weby třetích stran.
  Někdy můžeme umístit obsah na weby třetích stran, jako je Facebook nebo jiné.

  Odkazy třetích stran jsou poskytovány pouze pro usnadnění a neměly by být chápány jako schválení nebo záruka jakýchkoli takových stránek třetích stran nebo obsahu, který nabízejí. Mohou také existovat odkazy, které se připojí k nám na Facebooku, nebo jiných stránkách třetích stran. Pokud kliknete na takový odkaz a odejdete tak z našich webových stránek, vaše používání stránek třetích stran se bude řídit smluvními podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů a zásadami zabezpečení informací na stránkách třetích stran.
 4. Inbeauty účet
  Inbeauty účet (app.inbeauty.cz) je nástroj, který vám umožňuje zaregistrovat se do databáze jako hosteska/promotér pomocí jediného registračního a autentizačního systému. Pokud se rozhodnete používat účet Inbeauty, budete požádáni o uvedení vaší e-mailové adresy. Budete také vyzváni k výběru hesla. Tyto informace můžeme použít k ověření pravosti e-mailové adresy a umožnění změny vašeho účtu. Při dalším kroku registrace, budete vyzváni k uvedení vašeho křestního jména, příjmení, telefonního čísla, pohlaví, data narození, jazykových znalostí, kraje působnosti, barvy vlasů, barvy očí, výšky, váhy, velikosti bot a konfekční velikosti a fotografií vaší osoby.

3. Speciální typy osobních informací

“Citlivé” informace
Nikdy nesbíráme ani neevidujeme "citlivé" osobní údaje, jako jsou sexuální preference, náboženství, politické názory nebo zdraví. Nechceme přijímat žádné takové údaje a nebudeme o to žádat.

Údaje o dětech
Osoby mladší 18 let by nám neměly předávat osobní údaje, pokud nemají souhlas jejich rodiče nebo opatrovníka.


4. Ukládání, uchovávání a vymazání osobních údajů

Uchovávání informací
Informace, které shromažďujeme, jsou uloženy na serveru, který pronajímáme nebo v cloudu Google Drive společnosti Google, Inc. Osobně identifikovatelné informace na našich serverech jsou přístupné pouze z našich fyzických prostorů nebo prostřednictvím šifrované virtuální privátní sítě (VPN). Přístup je omezen pouze na oprávněné osoby a firemní sítě jsou chráněny heslem a podléhají dalším bezpečnostním zásadám a postupům.

Informace shromážděné společností TwoPromo jsou přenášeny technologií SSL. Údaje přenášené službou VPN jsou také šifrovány. Ve všech případech jsou data přenášena na naše servery a z nich pomocí protokolu https.

Zveřejnění třetím osobám
Mohou existovat tyto okolnosti, za kterých jsme povinni sdělit vaše osobní identifikační údaje třetím stranám.

Vymazání osobních údajů
Obecně platí, že naše zásady jsou osobní informace uchovávány po dobu, která není přiměřeně nezbytná z hlediska účelu, pro který byly informace shromážděny, a dalších dodatečných období, které jsou povoleny nebo vyžadovány zákonem. Po vypršení účelu, za který jsme shromáždili osobní údaje a další dodatečné období, které je povoleno nebo vyžadováno zákonem, můžeme buď vymazat, nebo zrušit identifikaci informací z našich systémů.

Snažíme se odstranit nebo zrušit identifikaci neaktivních údajů co nejdříve po uplynutí výše uvedených časových období.


5. Bezpečnost informací

Zabezpečení pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečujeme administrativní, technickou a fyzickou ochranu osobních údajů. Toto zahrunuje:

Vymazání osobních údajů
Osobní údaje uchováváme po dobu, která je přiměřeně nezbytná pro funkci, kvůli které jsme je původně shromáždili. Účinně tak snižujeme množství osobních údajů, které máme v naší době k dispozici. To pomáhá snížit míru rizika spojeného s údržbou a ukládáním osobních údajů jako celku: čím méně dat ukládáme a tím kratší doba, kterou si udržujeme, tím menší je riziko celkového poškození v případě porušení.

Také se snažíme, abychom od uživatelů nezískali žádné další osobní údaje, než je požadováno účelem, pro který je shromažďujeme. To zase pomáhá snížit celkové riziko poškození, pokud dojde ke ztrátě dat nebo k porušení bezpečnosti: čím méně dat sbíráme, tím menší je celkové riziko.

Oznámení v případě porušení
V nepravděpodobném případě porušení bezpečnosti osobních údajů oznamujeme všem uživatelům, kteří jsou skutečně nebo potenciálně postiženi. Způsob oznámení může být přizpůsoben skutečnostem konkrétního případu - například, pokud je jedinou kontaktní informací, kterou máme pro určitého uživatele, e-mailová adresa, bude oznámení nutně odesláno e-mailem. V každém případě si vyhrazujeme právo na oznámení o odložení, je-li to požádáno ze strany orgánů činných v trestním řízení nebo jiných orgánů, nebo pokud se domníváme, že okamžité upozornění zvýší riziko poškození našeho uživatelského subjektu celkově.


6. Dodržování zákonů a řešení sporů

Obyvatelé České republiky
Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu těchto údajů a další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., Ve znění pozdějších předpisů, zákona o ochraně osobních údajů. Zejména máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů a požadovat nápravná opatření, jako je blokování, opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů, pokud je zpracování v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Obyvatelé EU
U osob s bydlištěm v EU se nakládání s osobními údaji řídí směrnicí EU 95/46 / ES, známou také jako směrnice EU o ochraně osobních údajů, jakož i místní právo. Zaregistrovali jsme se u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. Registrace v této kanceláři upravuje sběr a zpracování informací od zaměstnanců, návštěvníků našich fyzických prostor a zákazníků. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů naleznete zde: http://www.uoou.cz.